Avelsstrategi - RAS

RAS Utvärdering 2008

Svenska Parson Russellterrierklubbens Rasspecifika Avelsstrategi (RAS, vars första version skrevs 2003) har uppdaterats med fakta från det gångna året 2008 - ladda ner filen som PDF.

Vart femte år vill SKK att vi gör en mer genomgående revidering av RAS-dokumentet. Under detta år är det nu dags att diskutera hur det nya reviderade RAS ska se ut. Vi ska vara klara med till nästa årsmöte i februari 2010 och vara redo att lämna det ifrån oss till Terrierklubbens fullmäktige i april 2010 för vidare befordran till Svenska Kennelklubben.Uppdaterad: 2009-04-23
Hälsoundersökning av Parson Russell Terrier

Parsonklubben beslutade hösten 2008 att genomföra en hälsoenkät av landets parsonhundar. År 2002 gjorde Laila och Lotta Rantanen en liknande inventering på uppdrag av klubben i och med att man påbörjade arbetet med RAS. Hösten 2008 stod vi inför en ny utv'rdering av RAS och under 2009 skulle den av SKK påbjudna 5-årsrevideringen av RAS för ras genomföras. Det hade gått mer än sex år sedan Laila och Lotta gjorde den förra enkätsammanställningen, flera generationer parson har sett dagens ljus, ett ganska stort antal nya uppfödare och hundägare har strömmat till och inom forskningen görs nya framsteg i att utröna olika sjukdomars ärftlighet. Klubbens avelskommitté och styrelse kom gemensamt kommit fram till att en ny genomgång av våra hundars hälsa - med medlemmarnas benägna hjälp - skulle ge oss värdefull information om vår ras hälsostatus.

Hälsoenkäten startades i slutet av november och stod öppen till den 30 april och besvarades anonymt genom att man kryssade föregivna svarsalternativ. Enkäten är framtagen i mallformat av Svenska Terrierklubben, men Avelskommittén lade till ett antal frågor som rör vår ras specifikt, såsom till exempel hörsel samt så till att den harmonierade med det formulär som användes 2002 så att jämförelser skulle underlättas.

Hälsoenkäten omfattade: 

  • ALLA NU LEVANDE PARSONHUNDAR registrerade i Sverige 
  • De PARSON SOM AVLIDIT under perioden 1/1-2003 till idag (ej valpar som avlidit före 6 veckors ålder)

Vi vände oss till ALLA PARSONÄGARE med hopp om att man ville hjälpa oss att ge sin bild av rasens hälsostatus. Resultaten är en viktig pusselbit i vårt arbete med att följa upp rasens utveckling och utvärdera de mål vi satt upp i RAS och kanske för att definiera nya.

Vill man studera enkäten går den att ladda ner här: Enkät i PDF-format

Avelskommittén sammanställer nu svaren och gör en jämförelse med det material som inkom 2002. Presentation kommer att vara klar till klubbens medlemsmöte i augusti månad (som hålls i samband med Specialen) och göras tillgänglig för medlemmarna via hemsida och klubbtidning. Valda delar av materialet kommer att användas i den avelsdiskussion som startats här på klubbens hemsida.

Tack till alla som medverkade i hälsoenkäten!
Parsonklubbens avelskommitté och styrelseUppdaterad: 2009-05-15