Avelsrådgivning

Svenska Parson Russell terrierklubbens Avelsrådgivning

Svenska Parson Russell terrierklubben tillhandahåller inte någon personlig avelsråd-givning rörande enskilda planerade parningar.

Planerar du att para din tik eller hane, erbjuder vi här en checklista om vad du behöver sätta dig in i:

Rasklubbens rekommenderar att alla avelsdjur är HD-röntgade och BAER-testade före parning, att de ej paras före 1,5 års ålder och parningens inavelsgrad ej överstiger 6,25%. För att få valpförmedling krävs dock endast att båda föräldradjuren har lägst en 2:a i kvalitet på officiell utställning alt. officiell arbetsmerit.

Om din hund är lämplig att avla på enligt kriterierna i Grundreglerna och RAS, föreslår vi följande:

  • Prata med din hunds uppfödare och be om information, angående de styrkor och svagheter i stammen som det finns vetskap om. Enligt Grundreglerna är det uppfödarens/hundägarens skyldighet att informera om detta. 
  • Titta i CK-bok:en efter något du tycker om. 
  • Titta i SKK:s Hundata om fakta om hunden, och gör en provparning där, så ser du inavelsgraden. SKK och SPRTK rekommenderar högs 6,25 % i inavelsgrad. 
  • När du hittat något som du tycker ser bra ut, kontakta hundägaren och be om information om de styrkor och svagheter som det finns vetskap om. Enligt Grundreglerna är det uppfödarens/hundägarens skyldighet att informera om detta.

Lycka till! önskar Svenska Parson Russell terrierklubbens AvelskommittéMedlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord