Valputställning i Malmö 2007

Malmö Valputställning i Gåsatider, 2007-11-11. Parsonklubbens rasmonter på bästa platsen? Vi stod mitt i blickfånget på väg ut från en av utställningshallarna!

Tack till alla som hjälpt till på olika sätt: 

  • Malin som hjälpte till att fräscha upp montern i veckan, fixa bilder & sätta upp dem 
  • Peter som hjälpte mig att släpa in allt på plats & få ihop grejorna igår 
  • Silvana som var med & bemannade montern så gott som hela dan, utan egen hund 
  • Thomas & Marina som bemannade montern & hjälpte till att plocka ner allt igen 
  • Göran som lånade ut sina skärmar ytterligare en gång 
  • Jonte & Russin som var vuxna rasrepresentanter :-) 
  • alla andra som var där & hjälpte oss med att sälja in rasen i vanligt folks medvetande

Dagens mesta fråga måste ha varit "Vad är det för skillnad på Parson Russell & Jack Russell?"

BIR i rasringen blev Danscan's Lovely Lesley, 4 månader & 2 dagar gammal 

Skrivet av en helt slut aktivitetsansvarig
Anette

Valputställning i Malmö

Valputställning i Malmö

Valputställning i Malmö

Valputställning i Malmö