Hemsidan

Som vi har försökt beskriva tidigare i Newsletter och här på webben har Lena, som byggt vår klubbs hemsida från grunden till en av landets främsta rasklubbssajter med många specialfunktioner och fantastiskt djup i informationen, bett om att få bli avlöst som webredaktör. Problemet för oss är att klubben inte har någon som kan ta över på Lenas nivå med att underhålla och utveckla detta avancerade bygge och för att Lena skulle få sin ”pension” krävdes helt enkelt att vi byggde nytt. Efter att det annonserats efter en ny webmaster utan resultat förde några inom klubben resonemang om hur vår fantastiska Lenas skulle kunna "befrias" och plötsligt uppstod en potentiell lösning genom vår redaktion för Newsletter. Helena Stigbahr som hjälpt redaktör Annica med formgivningen i de två senaste numren av tidningen erbjöd sig att försöka bygga en ny hemsida. Helena är formgivningskunnig, men har aldrig byggt hemsidor och kan inte såsom Lena webberiets grundelementa och än mindre bygga de betydligt mer avancerad funktionerna. Det beslutades i samråd med klubbstyrelsen att dra ner på Newsletters utgivning till 2 nummer (vår och senhöst) under 2010 av ekonomiska skäl, men nu också för att frigöra kapacitet för hemsidan.

Helena Stighbarh

Helena Stighahr, ny webbansvarig 

En arbetsgrupp sattes samman runt Helena med Annica som sammankallande, Anja Månström som styrelsens representant, Lena Östman och Anneli Westerlund som under det senaste året hjälpt Lena med vissa uppdateringar och skött Årets Parsonlistorna på nätet. Gruppens mål var att ha en publicerbar ny lösning till årsmötet så Lena kunde få avgå i det sammanhanget. Mycket av information på den gamla hemsidan är ren text som kan överföras relativt lätt, men omhuldade och verkligt uppskattade funktioner och innehåll så som CK-boken och medlemshanteringen bygger på databaser och dessa kräver sin Lena. Lena erbjöd sig att lyfta ut ck-boken i html så att vi kan fortsätta underhålla den, givet att vi kan tillsätta den kraft som krävs för detta, alternativt att den blir ett historiskt dokument. Men tack vare Lenas insats här på sluttampen kan vi få med oss CK-boken, men det kommer inte vara en enkel sak längre att t ex byta adress på en uppfödare med stor uppfödning. Det måste numera göras på varje hund i så fall och inte som tidigare ombesörjt via en databas och med ett par knapptryckningar. Nya CK-boken: ckboken.parsonklubben.se

Vi har valt att arbeta med ett innehållssystemet för hemsidor och bloggar som heter WordPress. Det har inte varit komplikationsfritt och inte helt lätt att sätta sig in i, men hoppas vi värt mödan. Förhoppningen är att vi på litet sikt kommer ha en hemsida som inte är personberoende och som kan skötas av flera olika funktioner inom klubben. Men ni får ha tålamod med innehållet och uppdateringstakten under uppbyggnadsfasen. Lena har byggt den sida vi blivit bortskämda med under sju års tid. Det kommer dröja innan vi kan nå samma nivå, om ens någonsin igen.Vi prioriterar nu ras- och klubbinformationen, uppfödarlistan och valpförmedlingen. Resten av sidan kommer fyllas på och finna sin form under hand. Lena Östmans hemsida kommer att finnas kvar på adressen old.parsonklubben.se, men kommer inte att uppdateras eller underhållas mer.

Vill du hjälpa till med hemsidan eller har konstruktiva idéer eller kritik att förmedla - kontakta Webbredaktionen på webmaster@parsonklubben.se

Hav tålamod eller hjälp till!
Annica A
Sammankallande Ny webb-gruppen

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord

Webbansvarig

Bild: Helena Stigbahr

Helena Stigbahr

E-post: newsletter@parsonklubben.se

Webbredaktör

Bild: Annica Andersson

Annica Andersson

Mobil: 073/831 44 90
E-post: newsletter@parsonklubben.se

Webbredaktör

Bild saknas

Anneli Westerlund

E-post: anneli.westerlund@telia.com