Newsletter

Newsletter är Svenska Parson Russell Terrierklubbens medlemstidning som utkommer fyra gånger per år och vänder sig till klubbens medlemmar.

Tidningen skall spegla parsonklubbens verksamhet med såväl fasta avdelningar (såsom webb-, avels-, MH-spalt, jakthörna, valpförmedling) som spontant inkommet, beställt redaktionellt material och med resultatet av redaktörens vedermödor.

Ett newsletterår ter sig, i stora drag, som följer: Vårnumret utkommer i mars och innehåller till största delen en sammanfattning av fjolåret i form av resultat och presentationer av de hundar och ekipage som slog världen med häpnad under föregående år och föreningens verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll. Årets andra nummer utkommer i juni och kan i gynnsamma fall rapportera från Lilla Specialen och erbjuda parsonsk sommarläsning. Efter sommaren hålls klubbens stora Parsonspecial och den skildras i höstnumret som utkommer i september. Julnumret fylls traditionellt med lite extra långläsning och trevliga julannonser samt information inför årsmötet på andra sidan årsskiftet.

Tidningen har har haft många redaktörer, bland annat:

 • Monica Olsson Bäck (2008)
 • Annica Andersson (2005-2008)
 • Laila Rantanen (2003-2005)
 • Henry Lidholm (2001-2003) 
 • Göran Persson (-2001)

Skicka material till redaktören (kontaktuppgifter här brevid).

Manusstopp

 • Nr 1: 1 mars
 • Nr 2: 1 juni
 • Nr 3: 1 september
 • Nr 4: 15 november

Tidningen utkommer cirka fyra veckor efter manusstopp. 

Material

Färdiga annonser i A4 Indesign, Word eller pdf-format. Storleken på sidans tryckbara yta 182 x 266 mm.

Annonspriser för medlemmar

 • Helsida färg 500 kr
 • Helsida sv/v 200 kr
 • Halvsida sv/v 100 kr
 • Kvartssida sv/v 50 kr

Annonspriser för icke medlemmar

 • Helsida färg 750 kr
 • Helsida sv/v 300 kr
 • Halvsida sv/v 150 kr
 • Kvartssida sv/v 75 kr

Observera. Annonsen måste betalas före manusstopp annars blir den inte införd i kommande nummer.

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord


Redaktör Newsletter

Bild: Annica Andersson

Annica Andersson

Mobil: 073/831 44 90
E-post: newsletter@parsonklubben.se

Redaktör Newsletter

Bild: Helena Stigbahr

Helena Stigbahr

E-post: newsletter@parsonklubben.se