Knäledsundersökning - Patella

Patellaluxation förekommer på terrierraserna. Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas från sin normala position antingen utåt (lateral luxation) eller inåt (medial luxation). Det senare är det mest vanliga. Att en luxation uppstår kan bero på flera saker men det finns en del som tyder på att ärftlighet finns med i bilden. Bakomliggande orsaker kan vara utplaning av delar av knäleden och/eller eftergift i knäledens ledband, ledkapsel och omkringliggande muskulatur. Förändringen kan även orsakas av felaktig vinkel mellan lårben och lårbenshals och/eller av onormal riktning på lårbensaxeln. Förändringarna i lårbenet kan i sin tur orsakas av felaktig mineral- eller hormonomsättning.

Många hundar med patellaluxation är symtomfria men felet kan konstateras genom palpatorisk undersökning av knäleden. Palpation innebär att man undersöker genom att bara använda händerna. I gravare fall uppträder återkommande eller konstant hälta. Om knäskålen är permanent luxerad får hunden en typisk, knäande gång.

Undersökning av knäleden görs av veterinär när hunden är minst 12 månader gammal, lämpligen i samband med ettårsvaccinationen.

Man graderar patellaluxation på en skala från 0 till 3:

  • 0: Normal
  • Grad 1. Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2. Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3. Patella är permanent luxerad.

Resultatet registreras efter ägarens godkännande hos SKK och sker det behöver inget intyg sändas till Parsonklubben.

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord