Poängberäkning

Resultaten för Årets utställningsparson sköts av Parsonklubben. Du behöver alltså inte skicka in dina resultat.

Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund.

För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning.

Rasspecialen har särskilda poäng. Utställningar där FCIs utställningsregler tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass.

Rasspecialen Stora/Lilla

BIR 30/15p
BIM 25/12,5p
2:a bästa tik/hane 20/10p
3:e bästa tik/hane 18/9p
4:e bästa tik/hane 16/8p
5:e bästa tik/hane 14/7p


Officiell utställning i Sverige

BIR 7p + 1p per slagen hund(*) (samtliga deltagare)
BIM 6p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
2:a bästa tik/hane 4p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
3:e bästa tik/hane 3p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
4:e bästa tik/hane 2p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
5:e bästa tik/hane 1p + 1p per slagen hund(*) i samma kön
(*) Med "slagen hund" avses besegrad kvalitetsbedömd hund, ej anmäld hund som ej kommer till start
Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord

Årets parson

Hundar med poäng både från utställning och från någon arbetsgren deltar automatiskt i Årets parson.

Årets uppfödare

3-5 uppfödda hundar deltar och får poäng enligt listan här brevid. För att komma med på listan fordras att någon hund har poäng på någon av "arbetslistan".