Avelskommittén

Avel: Rapportera gärna in resultat av DNA-tester

Då det är viktigt att resultaten på DNA testen för Primär Linsluxation blir allmän vetskap, välkomnas nu resultat för inrapportering (även clear) på Rapportforumet för anomalier.

Hälsningar avelskommittén.

Läs om DNA-test för linsluxation

Rapportforum för anomalierUppdaterad: 2009-12-13
Nya diskussioner i AK forum

Två nya diskussioner utlagda angående

  • DNA-testen för Linsluxation
  • Preliminär RAS 2010

Läs materialet och kom med åsikter!Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-11-19
Sammanställning av hälsoenkäten 2008/2009

Nu är hälsoenkäten som utfördes 2008/2009 sammanställd. Du kan ladda ner bildspelet med resultaten. Finns för nerladdning i högerspalten på sidan för RAS-forumet.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-11-14
DNA-test för Linsluxation

Den 19:e oktober hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för Linsluxation. Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger Linsluxation. Testet kan beställas från Storbritannien och utföras av din veterinär.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-11-14
Avelskommittén öppnar rapportforum för anomalier

I arbetet med att få en större överblick över Parsons hälsa, lägger Parsonklubbens avelskommitté ut ett forum för ”Rapportera anomalier=avvikelser från det normala”. Tanken är att det ska vara ännu ett underlag man kan använda i arbetet med RAS.

Här kan vem som helst rapportera in diagnostiserade anomalier, anonymt eller med namn.
Forumet är öppet, och kan ses av alla.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-09-30
Nya frågor i AK:s diskussionsforum om RAS

AK tackar alla som kom med åsikter på medlemsmötet, viktigt för vidare diskussioner i RAS, och övrig utveckling i rasen. AK koncentrerar sig här på de frågor som ska tas beslut i för nästa RAS, så alla åsikter finns ej med. Viktiga frågor och åsikter kom upp så läs protokollet från medlemsmötet. På medlemsmötet var alla överens om att fortfarande är för få individer undersökta idag för att få en bild av om rasen har något hälsoproblem.

AK önskar nu att det ska inkomma mera konkreta svar på de nya frågorna vi nu ställer i diskussionsforumet om RAS.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-09-15
Tandintyg och BAER-test

Som underlag för vårt samarbete med Svenska Kennelklubben rörande RAS (rasspecifik avelsstrategi) och för klubbens egen uppföljning önskar vi få in kopior på de tandintyg (kan laddas som pdf här) ni tar på era hundar vid ettårsvaccinationen (eller senare) och eftersom vår klubb numera rekommenderar hörseltest BAER-test av avelsdjuren vore vi tacksamma att även få in dessa fortlöpande.

De veterinärtester som görs på ögon, patellor (knäleder) samt höftledsröntgen registreras numera på Svenska Kennelklubbens avelsdata och finns därmed tillgängliga där.

Sänd kopior på tandintyg och BAER-test till avelskommitténs ansvarig för intyg eller skannade till ak@parsonklubben.seUppdaterad: 2009-03-11