Ögonundersökningar

DNA-test för linsluxation

Den 19:e oktober hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för Linsluxation. Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger Linsluxation.

Testet utförs som svabb-test, och detta (swab kit) kan beställas från AHT:s hemsida : www.aht.org.uk/news.html#pll , (e-post: swabrequest@aht.org.uk ) där också mer information om detta finns: www.aht.org.uk/genetics_pll.html AHT skriver att alla insända svabbtest, oavsett om ID-kontroll genomförts av hunden eller ej, kommer att avläsas, och svaret skickas till ägaren. De skriver också att testet kan utföras hemma eller av veterinär.

Testet kostar 40 engelska pund, dvs. ca 450 SEK. Kitet beställs gratis. Hur man betalar står i formuläret.

Viktigt!

SKK har inte hunnit validera detta test, än mindre ta ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test. I dagsläget kräver SKK blodprov för alla andra DNA-test som centralregistreras och detta test vi talar om här är alltså ett svabbtest som görs i munnen. Parsonklubben kommer med största sannolikhet verka för en central registrering.

Att tänka på!

Om du ändå väljer att testa din hund (innan SKK bedömt tagit ställning till testet (validering) och en eventuell central registrering) så bör du se till att din veterinär utför testet . Då identifieras hunden genom koll av microchip/tatuering/ registrerings-nummer och - parallellt med de dokument som fylls i för AHT:s räkning – kan det vara en god idé att ägare och veterinär även fyller i SKK:s remiss för DNA-test (avsedd för blodprov, men kan användas även i detta fall) vilket kan underlätta om svabbtestet godkänns för central registrering (ingen kan dock utfästa garantier för detta idag).

På AHT:s hemsida kan du hämta nödvändiga formulär, och instruktioner på svenska om hur testet ska genomföras, som du tar med till din veterinär.

Klubben klargör:

I dagsläget finns ett beslut om att endast hälsokontroller registrerade på SKK publiceras i CK-boken + BAER och tandintyg.

Tillsvidare kommer alltså inte resultatet av detta test publiceras i CK-boken, i avvaktan på vad SKK beslutar. Däremot tar AK emot intyg på resultat, där det medföljer en kopia på att svabbtestet är utfört av veterinär, lämpligen på SKK:s DNA-remiss. kennet.skk.se/skk/WebFiles/Files/237/remiss-dna.pdf

Resultaten av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avel, och AK lägger ut en fråga i diskussionsforumet om huruvida publicering av resultat ska göras.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Avelskommittén.
Med vänlig hälsning, styrelsen & AK för SPRTK. 

Ögonundersökning - CERF

Det finns, liksom för människor, ett stort antal ögonsjukdomar som kan drabba hundar. En del är knutna till vissa raser och andra mer allmänt förekommande. Ett känt faktum är att hundar är mer ansatta av ärftliga ögonsjukdomar än vad t ex katt och häst är. Det finns ärftliga och ickeärftliga ögonsjukdomar och det finns medfödda och det finns de som uppträder under livets gång. En del är direkt smärtsamma – som till exempel glaukom och linsluxation - andra successiva och möjliga för hunden (och dess ägare) att vänja sig att leva med, så som katarakt och PRA.

De sjukdomar som finns noterade på parson är framförallt katarakt, linsluxation, glaukom, PRA, RD och PPM. Samtliga dessa sjukdomar är att betrakta som ärftliga, även om det finns andra skäl till att hund drabbas av t ex katarakt/grå starr genom skador som kan uppstå under ett aktivt hundliv i skog och mark.

Ögonundersökningar för att konstatera om djuret bär på eller visar symtom på sjukdom utförs av alltid av specialutbildade veterinärer. De flesta större veterinärkliniker anordnar regelbundet dessa undersökningar även om de inte själva har en oftalmolog, ögonspecialist, anställd.

Själva undersökningsmetoden kallas ögonspegling eller ögonlysning och innebär att man undersöker de inre och bakre delarna av ögat med en ljusstråle från ett instrument som kallas oftalmoskop. Cirka en kvart innan ger man hunden ögondroppar som förhindrar sammandragning av pupillen när ljusstrålen faller in i ögat. Undersökningen görs sedan i ett mörklagt rum.

Hittas defekter får man veta resultatet direkt och de graderas då oftast som lindriga, måttliga eller kraftiga med avsikten att avgöra vilken synförmåga hunden har. Resultatet registreras sedan hos SKK varför inget intyg behöver sändas till klubben.

Kostnaden för ögonlysning av en hund brukar landa strax under 500 kronor, men det beror sannerligen litet på var i landet man bor.

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord