Uppdateringsläge: Alla uppdateringar klara


Logotype Svenska Parson Russell Terrierklubben
Hågelby
Välkomna till inoff utställning för alla raser i Hågelby 14 maj

På Kristi Himmelfärdsdag, torsdagen den 14 maj 2015, är det dags igen för Svenska Parson Russell Terrierklubbens årliga inofficiella utställning för alla raser i Hågelbyparken.Läs mer >>
Uppdaterad: 2015-04-23
Hemsidan uppdateras inte längre

Nu är nya hemsidan nästan här, de sista tekniska detaljerna kvarstår (läs vidare notisen nedan). Den här hemsidan uppdateras alltså inte längre (förutom eventuellt akut information från styrelsen).

Tills dess att nya hemsidan är färdig kommer brev till webmaster@parsonklubben.se nu till Nya webbgruppens sammankallande, Annica Andersson.

Lena Östman, fd webbansvarig Svenska ParsonklubbenUppdaterad: 2010-03-02
Nu byter vi hemsida och webredaktör
Nu byter vi hemsida och webredaktör

Vår webredaktör sedan 7 år tillbaka, Lena Östman, avslutar i dagarna sitt uppdrag på egen begäran och avtackades också vederbörligen under årsmöteshelgen med blomster, en minnesgåva och varma applåder. En ny hemsida är under uppbyggnad under ledning av vår nya webredaktör Helena Stigbahr i samarbete med Ny webb-gruppen bestående av Annica Andersson (smk), Anja Månström (för styrelsen), Anneli Westerlund och Lena Östman.Läs mer >>
Uppdaterad: 2010-02-28
Sista versionen av RAS

RAS har nu fått sin sista genomgång på medlemsmötet den 13/2 i Eksjö. De få röda markeringarna är de fåtaliga ändringar som vi enades om och som vi hoppas att vi uppfattat korrekt. Om något är missat påpeka det så snart som möjligt. På onsdag den 3/3 avsänder vi denna text till Svenska Terrierklubben för vidare befodran till SKK och därmed är detta vår Rasspecifika AvelsStrategi de närmaste fem åren. Stort tack för er medverkan i detta arbete vid medlemsmöten, på diskussionsforumet och med de många svar som kom in på hälsoenkäten i förfjol. (Ladda ner dokumentet från sidan RAS disukssionsforum, finns i högerspalten)

Avelskommittén under arbetet med RAS,
Annica Andersson och Laila RantanenLäs mer >>
Uppdaterad: 2010-02-27
Nu fryser vi CK-boken

Inom kort byter Parsonklubben hemsida och tills vidare kommer CK-boken att sparas i "fryst läge". Vill du ha in någon hund i CK-boken (som fattas) eller om du vill ändra/lägga till något vill jag ha e-post om detta senast fredag 19/2. Skicka till webmaster@parsonklubben.se som vanligt.Uppdaterad: 2010-02-15
Årsmöteshelgen avslutad

Helgens aktiviteter inom Parsonklubben innehöll en lördag med medlemsmöte där tonvikten låg vid det preliminära RASdokumentet som presenterades och diskuterades. På det välbesökta årsmötet på söndag fick Lene Nordström nytt förtroende som ordförande och övriga ledamöten valdes också enligt valberedningens förslag.Uppdaterad: 2010-02-15
Newsletter 4/2009 är här

2009 års sista nummer av klubbtidningen Newsletter har förhoppningsvis nått era brevlådor. Redaktionen önskar god fortsättning och uppmanar er alla att bidra med bild och textmaterial till kommande nummer. Ni har god tid på er. Nästa nummer har deadline den 1 april. Har tidningen inte nått fram - kontakta vår kassör Anne-Marie Stenberg.

I arkivet finns en fyrfärgsversion av tidningen nu upplagd.

En korrigering också: I valberedningens förslag till ny styrelse (sid 21) står det fel för Linda Husberg, hon är Fyllnadsvald tom 2011.Läs mer >>
Uppdaterad: 2010-01-05
Avel: Rapportera gärna in resultat av DNA-tester

Då det är viktigt att resultaten på DNA testen för Primär Linsluxation blir allmän vetskap, välkomnas nu resultat för inrapportering (även clear) på Rapportforumet för anomalier.

Hälsningar avelskommittén.

Läs om DNA-test för linsluxation

Rapportforum för anomalierUppdaterad: 2009-12-13
Sammanställning av hälsoenkäten 2008/2009

Nu är hälsoenkäten som utfördes 2008/2009 sammanställd. Du kan ladda ner bildspelet med resultaten. Finns för nerladdning i högerspalten på sidan för RAS-forumet.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-11-14
DNA-test för Linsluxation

Den 19:e oktober hade Animal Health Trust (AHT) i England, färdigt ett DNA-test för Linsluxation. Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger Linsluxation. Testet kan beställas från Storbritannien och utföras av din veterinär.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-11-14
Oj, jag städade visst lite för mycket...

Jag rensade lite bilder som jag trodde inte användes men har nu tyvärr upptäckt att jag tagit bort några bilder som skulle varit i CK-boken. Saknar din hund sin bild i CK-boken skicka gärna den på nytt så lägger jag till den igen. Jag ber tusen gånger om ursäkt för det inträffade.

/Lena webbredaktörUppdaterad: 2009-10-10
Avelskommittén öppnar rapportforum för anomalier

I arbetet med att få en större överblick över Parsons hälsa, lägger Parsonklubbens avelskommitté ut ett forum för ”Rapportera anomalier=avvikelser från det normala”. Tanken är att det ska vara ännu ett underlag man kan använda i arbetet med RAS.

Här kan vem som helst rapportera in diagnostiserade anomalier, anonymt eller med namn.
Forumet är öppet, och kan ses av alla.Läs mer >>
Uppdaterad: 2009-09-30