Utställningstyper

Officiell utställning

En officiell utställning arrangeras av tex av SKK eller en av dess länsklubbar och då krävs alltid att du är medlem i SKK och att hunden är registrerad (har en stamtavla). Resultatet vid officiell utställning registeras hos SKK och blir då en officiell merit på din hund. De officiella utställningarna har alltid föranmälan som går ut ca 2 månader före utställningen. Du hittar officiella utställningar tex i SKK:s medlemstidning Hundsport som även kan köpas i handeln.

Inofficiell utställning

En inofficiell utställning är en utställning "på skoj" där resultatet inte registeras av SKK. Det är vanligt med inofficiella valputställningar där hund och ägare kan prova på utställning under lättsamma förhållanden. Inofficiella utställningar finns i två varianter - med föranmälan samt utan föranmälan. Utställningar utan föranmälan kallas ibland för "drive-in". När det är föranmälan går utställningen till på samma sätt som en officiell utställning men några championat eller titlar delas inte ut. Det brukar däremot vara gott om fina priser på inofficiella utställningar. Inofficiella utställningar är tämligen lokala företeelser och du hittar annonser om dessa i din lokaltidning eller i annonsdelen av Hundsport.