Avelsdata

Parsonklubben har numera central registrering hos SKK av ögonkontroller, höftledsröntgen och patellaundersökningar. Vi har dessutom rekommendation på HD-röntgen och sedan 2007 även på BAER-testade parson som används i avel och anser att allt detta även bör bör återspeglas i vår CK-bok. 

Följdaktligen kommer vi därför att begära dokumentation för att lägga in avelsuppgifterna i CK-boken för bett, tänder, HD, BAER och Patella.

Det betyder att ni fortsätter att sända in era intyg till Avelskommittén (adressuppgifter hittar du här) och när ni sedan inkommer med begäran om inläggning av ny hund eller uppdatering så kommer Avelskommittén att stämma av med insända underlag eller den centrala registreringen innan uppgifterna förs in i CK-boken av vår webbredaktör.

Hundar vars uppgifter lagts in tidigare än 1 april 2008 kommer inte att ses över.

Aveldata som omfattas av detta:

  • Ögonlyst: UA eller Med anmärkning + År för ögonlysning (ögonlysning är en färskvara)
  • Hörsel/BAER UA eller Med anmärkning
  • Knän/Patella UA eller Med anmärkning
  • Bett Korrekt (sax)bett eller Omvänt saxbett eller Underbett eller Tångbett eller Snett bett
  • Avelstatus (för hanar) I avel eller Kryptocid eller Kastrerad eller Ej tillgänglig för avel
  • Avlivad Ja

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord