Regler för annonsering

SPRTKs Regler för annonsering av parade, valpar, fodervärd/delägare och omplacering

Svenska Parsonklubbens regler och rekommendationer för erhållande av parning, valp, fodervärd/delägare och omplacerings-annonsering.

Raskubbens rekommenderar att:

 • alla avelsdjur är HD-röntgade och BAER-testade före parning
 • att tik ej paras före 1,5 års ålder 
 • att hanhund ej används i avel före 1,5 års ålder
 • att en hanhund används till maximalt 30-35 valpar
 • inavelsgraden ej överstiger 6,25%

Regler för parade och valpannonsering:

 • Uppfödare och ägare måste vara medlem i Parsonklubben
 • Båda föräldradjuren måste vara registrerade i SKK, alternativt registrerade i organisation som är erkänd av Svenska Kennelklubben och FCI.
 • Båda föräldradjuren måste ha lägst en 2:a i kvalitet på officiell utställning alt. officiell arbetsmerit. Föräldradjurens namn lämnas via e-post eller telefon till valpannonsören
 • Föräldradjurens meriter skall vid behov styrkas skriftligt, t ex. för hund med utländska meriter

För övrigt gäller tre olika alternativ

Alternativ 1

 • Uppfödaren kontaktar valpannonsören (se högerspalten), angående annons under parade.
 • När valparna är födda, kontaktar uppfödaren återigen annonsören för valpannons, som läggs ut på hemsidan när 50 SEK/per valp finns på klubbens plusgiro. Detta gäller samtliga valpar i kullen. 
 • Parningsannonsen tas automatiskt bort, så snart valpannons sätts in. 
 • Om annonsering sker, av parade och valpar, genom Svenska Parson Russell Terrier Klubben, skänker klubben ett 1-årigt medlemskap till de valpköpare, som ej tidigare varit medlem. För valpar som säljs till befintliga medlemmar, tillfaller förmedlingsavgiften klubben.

Alternativ 2

 

 • Om man endast vill sätta ut en valpannons, utan att ha annonserat under parade, så betalar uppfödaren endast 50 SEK/per valp, för antal annonserade valpar.

Alternativ 3

 • Uppfödare, som ej använts sig av valpannonseringen, men ändå vill att valpköparna ska få ta del av ett skänkt 1-årigt medlemskap, betalar in 50 SEK/per valp.

Övrig information om annonser

 • Valpannonsen ligger kvar i 12 veckor, sen plockas den automatiskt bort om inget annat meddelas från annonsören. Därefter måste annonsören meddela valpförmedlaren var 4:e vecka, om annonsen ska få ligga kvar.
 • När valparna fått sina nya ägare, GLÖM EJ att skicka namn och adress till kassören, på de valpköpare som skall få ett skänkt medlemskap. 
 • Söker uppfödaren "Fodervärd/delägare" till valp/ar skall föräldradjurens namn lämnas via e-post eller genom telefon till valpannonsören. 
 • För fodervalpen/ars föräldrar gäller samma meritkrav som för föräldrarna till annonserade valpar. 
 • När valparna är äldre än 9 månader kommer de att flyttas över till "Vuxna hundar". För dessa hundars föräldrar gäller samma regler, meritkrav och aktualisering som för annonsering av valpar och fodervärdar/delägare.

Regler för Omplacerings-annonsering:

 • Önskas hund på omplaceringslistan måste hunden vara registrerad i SKK och vara av rasen Parson Russell Terrier och omplacerare medlem i SPRTK.
 • I övrigt finns inga andra krav.
 • Hänvisning av omplacering sker i 6 veckor annonsen plockas därefter bort om inte valpförmedlaren har meddelat något annat

OBS! Det är uppfödarens skyldighet att hålla sina annonser uppdaterade, plocka bort annonsen när valparna är sålda, när fodervalp har hittat fodervärd och omplaceringshund har hittat ett nytt hem innan hänvisningsperioden har gått ut. Detta endast för att aktuella uppgifter skall finnas på hemsidan och att valpförmedlaren har korrekta uppgifter att förmedla. Det vinner vi alla på i längden!

Broschyren "Välkommen Valp" finns att ladda ner men om du som nyttjande av valpförmedlingen önskar den skickad till dig kontakta kassören.

 

Medlemsinloggning
 
 
Registrera mig
Glömt lösenord

Annonsuppdateringar

All övrig uppdatering sker till ANSVARIG FÖR VALPANNONSER och ej till webbredaktören. Annonsansvarig sköter all kontakt med hemsidan.

Webbredaktören uppdaterar ej valpannonser direkt från uppfödare utan endast från annonsansvarig.
Ansvarig för valpannonser
 Foto: Eva Bjärud
NamnEva Bjärud
E-postvalpannonser@parsonklubben.se
Telefon 
Mobil 

Välkommen valp

Här kan du ladda ner Svenska Parsonklubbens välkomstbroschyr för valpköpare.